BlogGrafički i Web dizajn

Rešenje za ćirilična slova TPGDB

fontovi-slova tpgdb

Veliki deo fontova nema podršku za ćirilična slova, međutim i ona koja imaju neka slova je potrebno promeniti. Kako su fontovi za ćirilicu pravljeni za rusko pismo tako neka slova moraju se promeniti u srpskom pismu. Primer takvih slova su slova: tpgdb Ova slova su najčešći problem jer se razlikuju u srpskom i ruskom ćiriličnom…

kovalskidesign.com | © copyrights 2018